interior_04.jpg

Innholdet i behandlingen vektlegges og komponeres individuelt, men for alle består behandlingen av følgende elementer:

 

Behandlingsplanen
Denne utformes i samarbeid mellom hovedbehandler og pasient på grunnlag av kartlegging. I fortsettelsen av behandlingen er denne planen grunnlaget for både samtalene og aktivitetene.

Samtaler
Pasienten har samtaler med hovedbehandler, både terapeutiske samtaler og praktisk tilrettelegging. Gjennom hele behandlingen har hver pasient 1-3 individualsamtaler med hovedbehandler pr. uke. Etter vurdering kan det gis samtaler med psykolog, prest og sykepleier.

Medisinisk oppfølging
Lege, sykepleier og fysioterapeut følger opp den helsemessige situasjonen til den enkelte. Alle pasienter gjennomgår rutinemessige undersøkelser. De fleste er under medisinsk behandling for en eller flere lidelser mens de er innlagt. Medisinutdeling skjer fra dosett på vaktrommet. En stor del blir henvist til spesialisthelsetjenesten for utredning/behandling. Akutt syke pasienter har mulighet for å være på sykerom i tilknytning til sykepleierkontor og vaktrom. Mange har tannbehandling i løpet av oppholdet. Tilbud om akupunktur to ganger pr. uke.

Grupper
Det er obligatorisk samtalegruppe med samling hver uke. I tillegg har vi temagrupper, som gjennomføres etter påmelding. Aktuelle tema har vært: Kommunikasjon, angst og uro, endring, mestring, søvn, medikamentavhengighet, stoffavhengighet, avspenning/meditasjon, seksuelle overgrep, livssyn, drama og sang. Det er egne grupper for de som er innlagt som par.

Temasamling
Vi har ukentlig undervisning i behandlingsrelaterte emner. Onsdagen er avsatt til fordypningsdag, da pasienter og ansatte er samlet til undervisning og grupper.

Fysisk aktivitet og kosthold

Velutstyrte treningsrom på begge avdelinger er mye brukt. Under veiledning av helseterapeut, driver mange av pasientene både kondisjons- og styrketrening. De som etterspør det, får også veiledning i sunt kosthold. Det er organiserte treningsopplegg flere ganger i uka. En del trener på egen hånd i tillegg. Mange kommer i gang med å gå regelmessig tur i nærområdet. Ellers er det organiserte turer i skog og mark og på fjellet i sommerhalvåret og i skiløypa og alpinbakken vinterstid. Mange bruker også sykkelen flittig.

Ergoterapi og arbeidstrening

Alle pasienter har daglig en liten praktisk arbeidsoppgave. Det kan være matstell, renhold, vedlikehold eller stell av uteanlegg. Mange er aktive på arbeidsstue og snekkerverksted. Enkelte pasienter kommer i gang med arbeidstrening i bedrifter/skolegang utenfor institusjonen i avslutningsfasen av behandlingen.

 

Valgtilbud

Skole

I samarbeid med Karrieresenteret Gjøvik er det tilbud om undervisning. Ca. halvparten av pasientene benytter seg til enhver tid av dette tilbudet. Fagtilbudet varierer etter pasientenes behov. Hvert år er det noen som fortsetter med utdannelse etter avsluttet behandling.

 

Turer
Det er tilbud om turer av variert art 2 – 4 ganger pr. mnd. Det er mange turer ut i naturen, f.eks. fjellturer til fots og skiturer. Ellers er det turer til museer, utstillinger, andre severdigheter, og aktiviteter som bowling. Pasientene deltar aktivt i planlegging av turer.

 

Livssynstilbud
Tilbud med kristent innhold: Daglig morgenandakt, noen gudstjenester, markeringer av kristne høytider og turer i Det Hvite Bånds regi. Det er tilbud om sjelesorgsamtaler med presten, livssynsgruppe og kveldssamlinger i prestens regi. Ingen av disse tilbudene er obligatoriske.

Å klare mer enn før
Som aktiv del av behandlingen inngår treningsreiser. Disse skal planlegges og evalueres i samtaler med hovedbehandler. Treningsreiser er viktige med hensyn til å få erfaringer av rusfrihet som resultat av egne valg. Dessuten er de vesentlige i arbeidet med nettverk og for tilretteleggelse av forholdene for livet etter behandlingsoppholdet.
 
I likhet med treningsreisene samarbeides det med pasientene om aktiv trening på andre vanskelige situasjoner f.eks.: reise med buss, sitte i større forsamlinger, ha kontroll over egen økonomi, prøve nye aktiviteter.


Samarbeidsmøter

Behandlingsmøte består av pasient, hovedbehandler, institusjonsleder (vanligvis) og eventuelt andre som pasienten har samarbeid med på institusjonen. I dette møtet vurderes pasientens utvikling, tidsbruk og perspektiv på behandlingen. Dessuten planlegges det konkrete opplegg.
 
Ansvarsgruppemøte består av pasient, behandler og eksterne samarbeidspartnere. I løpet at behandlingsoppholdet gjennomføres det flere møter for å planlegge livet etter institusjonsoppholdet. I dette møtet arbeides det med individuell plan der dette er aktuelt.


Individuell plan
Retten til individuell plan er lovfestet i flere lover, bl.a. pasientrettighetsloven § 2-5. Alle pasienter får informasjon om individuell plan. Vi har som siktemål å motivere pasienter som trenger det, en individuell plan. Riisby har som rutine å samarbeide med andre involverte instanser, for eksempel fastlege, sosialkontor, andre hjelpeordninger i hjemkommunen eller ruspoliklinikker. En individuell plan kan være med å forplikte i et slikt samarbeid.


Pårørendearbeid
Mange pasienter har målsettinger som gjelder relasjonen til pårørende. Plassmessig ligger det godt til rette for å ta imot besøk på institusjonen, og det oppmuntres til å invitere de pårørende med til samtaler med behandler. Dette tilbudet tas imot av ganske mange.

Det systematiske pårørendearbeidet er knyttet til et 3-dagers seminar som arrangeres 2 ganger i året. De inneliggende pasientene oppgir hvem de ønsker skal få innbydelsen til seminaret. De tre siste årene har vi årlig hatt ca. 40 deltakere på disse seminarene. Innholdet er da mest knyttet til den pårørendes behov, med fokus på avhengighet og medavhengighet. Ellers legges det opp til utveksling av erfaringer og informasjon om tiltak og støttegrupper. Også i forbindelse med dette arrangementet tilbys samtaler med pasient og pårørende.


Ettervernsgruppe

Fra 1993 har Det Hvite Bånd hatt ettervernsgruppe i Oslo. Det er månedlige møter. Mange tidligere pasienter har møtt opp regelmessig. Fra 2004 har en gruppe tidligere pasienter tatt over ansvaret for gruppa, i samarbeid med Riisby. En gang i måneden kjører to ansatte sammen med en pasientgruppe inn til Oslo for å delta på denne gruppa. Ettervernsgruppa bidrar bl.a. til at det bygges opp gode nettverk blant de rusfrie tidligere pasientene.

Kontaktinformasjon

Riisby Behandlingssenter
Nordsinni 356
2870 Dokka

Telefon: 61 11 28 00
Faks: 61 11 28 01
E-post: post@riisby.no

Værvarsel for Dokka

kl.12:00-18:00Lett snø. Svak vind, 2 m/s fra Sørøst. 0.6 mm nedbør i døgnet

Nyttige linker

logo_pasientrettigheter
logo_pasientreiser