interior_04.jpg

Beliggenhet og lokaliteter
Riisby Nordre ligger ved Dokka i Nordre Land kommune og har 28 plasser. Her er administrasjonen lokalisert. Flere er innlagt som par. Av de øvrige er det omtrent lik fordeling mellom kvinner og menn. Det er egen boavdeling for kvinner (enerom, deler bad med 1 medpasient) og egen boavdeling for menn (enerom med eget bad). Nordre har 4 treningsleiligheter.

Riisby Søndre ligger i Søndre Land kommune, mellom Dokka og Gjøvik (18 km fra Riisby Nordre) og har 22 plasser. Flere er innlagt som par. Av de øvrige er det omtrent lik fordeling mellom kvinner og menn. Det er egen boavdeling for kvinner og egen boavdeling for menn. Alle har enerom, men deler bad med 1 medpasient. Søndre har 4 treningsleiligheter. Denne avdelingen har vært en del av Riisby Behandlingssenter siden 1996.

Det er store fellesrom ved begge avdelinger, både oppholdrom og aktivitetsrom. Ved begge avdelinger er det arbeidsstue, trimrom, malerom og datarom. Det er tilgang til trådløst internett på hele institusjonen. På Søndre er det snekkerverksted som pasienter fra begge avdelinger kan benytte. Beliggenheten for begge avdelinger gir gode muligheter for uteaktiviteter og turgåing.

De som er i behandling
Riisby Behandlingssenter har avtale med Helse Sør-Øst om 50 behandlingsplasser, med behandlingslengde på 9 måneder. De fleste som innlegges har hatt problemer med avhengighet lenge. En stor del har vært i behandling før, men det har vist seg at kortere opphold eller poliklinikk ikke har vært tilstrekkelig for å få kontroll over problemet. Mange av pasientene ved Riisby har tidligere hatt behandling i det psykiske helsevern, både poliklinisk og ved innleggelse i psykiatrisk institusjon. De fleste pasientene er alkoholavhengige og blandingsmisbrukere. Innsøkning av medikamentavhengige har økt de siste årene. Riisby tar også imot LAR-pasienter.

De som kommer til behandling ved Riisby Behandlingssenter er personer som i stor grad lever i aktiv rus. Før innleggelses i institusjon må de inn til avgiftning.

Riisby Behandlingssenter har mange års erfaring med innleggelser etter Straffegjennomføringsloven §12.

Riisby Behandlingssenter har i flere år hatt fullt belegg nærmest hele tiden. De siste årene har det vært mange måneders ventetid for å få plass.

 
 
 
 
 
 
 

Kontaktinformasjon

Riisby Behandlingssenter
Nordsinni 356
2870 Dokka

Telefon: 61 11 28 00
Faks: 61 11 28 01
E-post: post@riisby.no

Værvarsel for Dokka

kl.12:00-18:00Lett snø. Svak vind, 2 m/s fra Sørøst. 0.6 mm nedbør i døgnet

Nyttige linker

logo_pasientrettigheter
logo_pasientreiser