Riisby Behandlingssenter har tidligere hatt to typer plasser, 6-månedersopphold og 12-månedersopphold.

Fra 01.01.2016 inngikk Riisby ny avtale med Helse Sør-Øst som innebærer at alle våre døgnplasser har en normert behandlingstid på inntil 9 måneder.