interior_03.jpg


Henvisning
Fastlege eller sosialkontor/NAV kan henvise til behandling ved Riisby behandlingssenter. Det er viktig at henvisningen inneholder navn på koordinator i pasientens hjemkommune. Alle med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven, skal tilbys en koordinator. Henvisningen må gå via spesialisthelsetjenesten for å få vurdert pasientrettigheter og behandlingsfrist. Inntaket til avtaleplassene med Helse Sør-Øst ble tidligere koordinert ved Oslo Universitetssykehus HF Aker, KRA (Klinikk Rus og Avhengighet), men nå skal søknadene sendes direkte fra helseforetakene til Riisby.

Kartlegging
I søknaden om behandlingsplass ved Riisby Behandlingssenter, må det foreligge en basisutredning som må inneholde søkerens helsemessige status og behandlingsbehov. Vår inntakskonsulent innhenter ofte noe mer detaljerte opplysninger om helse og medisinbruk, forbruk nå, søvnvansker, fungeringsevne i det daglige, eventuelle handikap etc.

Rushistorie og psykiatrisk behandlingshistorie må være kartlagt.

Informasjonssamtaler gjennomføres i enkelte tilfeller for å sikre at behandlingstilbudet er egnet for søker.

Kontaktinformasjon

Riisby Behandlingssenter
Nordsinni 356
2870 Dokka

Telefon: 61 11 28 00
Faks: 61 11 28 01
E-post: post@riisby.no

Værvarsel for Dokka

kl.12:00-18:00Lett snø. Svak vind, 2 m/s fra Sørøst. 0.6 mm nedbør i døgnet

Nyttige linker

logo_pasientrettigheter
logo_pasientreiser