Henvisning

Fastlege eller sosialkontor/NAV kan henvise til behandling ved Riisby behandlingssenter. Det er viktig at henvisningen inneholder navn på koordinator i pasientens hjemkommune. Alle med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven, skal tilbys en koordinator. Henvisningen må gå via spesialisthelsetjenesten for å få vurdert pasientrettigheter og behandlingsfrist.

Kartlegging
I søknaden om behandlingsplass ved Riisby Behandlingssenter, må det foreligge informasjon om søkerens helsemessige status og behandlingsbehov. Vår inntakskonsulent innhenter ofte noe mer detaljerte opplysninger om helse og medisinbruk, forbruk nå, søvnvansker, fungeringsevne i det daglige, eventuelle handikap etc. Rushistorie og psykiatrisk behandlingshistorie må være kartlagt.

Informasjonssamtaler gjennomføres i enkelte tilfeller for å sikre at behandlingstilbudet er egnet for søker.