Riisby er en selveid stiftelse og vi tilbyr integrert behandling for voksne med rusavhengighet og samtidig psykisk lidelse. Riisby har avtale med HSØ på 50 behandlingsplasser (døgn) innenfor pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Behandlingstiden er på opptil 9 måneder.

Beliggenhet og lokaliteter
Riisby Nordre ligger ved Dokka i Nordre Land kommune og har 28 plasser. Her er administrasjonen lokalisert. Flere er innlagt som par. Av de øvrige er det omtrent lik fordeling mellom kvinner og menn. Det er egen boavdeling for kvinner (enerom, deler bad med 1 medpasient) og egen boavdeling for menn (enerom med eget bad). Nordre har 4 treningsleiligheter.

Riisby Søndre ligger i Søndre Land kommune, mellom Dokka og Gjøvik (18 km fra Riisby Nordre) og har 22 plasser. Flere er innlagt som par. Av de øvrige er det omtrent lik fordeling mellom kvinner og menn. Det er egen boavdeling for kvinner og egen boavdeling for menn. Alle har enerom, men deler bad med 1 medpasient. Søndre har 4 treningsleiligheter. Denne avdelingen har vært en del av Riisby Behandlingssenter siden 1996.

Det er store fellesrom ved begge avdelinger, både oppholdsrom og aktivitetsrom. Ved begge avdelinger er det arbeidsstue, trimrom, malerom og datarom. Det er tilgang til trådløst internett på hele institusjonen. På Søndre er det snekkerverksted som pasienter fra begge avdelinger kan benytte. Beliggenheten for begge avdelinger gir gode muligheter for uteaktiviteter og turgåing.

 
Ønsker du å vite mer om Riisby? Les gjerne om vår historie og ideologi.