Om Riisby Behandlingssenter

Riisby er en selveid stiftelse og vi tilbyr integrert behandling for voksne med rusavhengighet og samtidig psykisk lidelse. Riisby har avtale med HSØ på 50 behandlingsplasser (døgn) innenfor pasientforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Behandlingstiden er på opptil 9 måneder.

Beliggenhet og lokaliteter

Riisby ligger ved Dokka i Nordre Land kommune og har 50 plasser. Flere er innlagt som par. Av de øvrige er det omtrent lik fordeling mellom kvinner og menn. 

Beliggenheten for begge avdelinger gir gode muligheter for uteaktiviteter og turgåing.

Ønsker du å vite mer om Riisby? Les gjerne om vår historie og ideologi.