To ganger i året (vår og høst) arrangerer Riisby Behandlingssenter seminar for pårørende til inneliggende pasienter.

Kurset varer i tre dager og holdes på et lite pensjonat ca ½ times tur fra Riisby (https://www.haugtun.no/). Dette er et seminar hvor mest pårørende og i liten grad pasienten er i fokus.

Kurset vil gi innsikt i:

  • Riisby Behandlingssenters behandlingstilbud
  • hva rusavhengighet er
  • hvordan rusen påvirker den avhengiges adferd
  • hvordan familiens handlinger og følelser, som skam, skyld, sinne, angst, rådvillhet, hjelpeløshet, tristhet, sorg, blir berørt
  • hva medavhengighet og manglende grensesetting innebærer
  • hvor en kan henvende seg for å få hjelp og støtte (pårørendetilbud)

Kommentarer fra tidligere deltagere:

«Veldig glad for at jeg fikk være med på dette opplegget; ville ikke vært foruten»

«Et lærerikt kurs. Fikk svar på mange spørsmål»

«Veldig bra faglig innhold som har vært lærerikt for meg. Vet mer i dag enn jeg har gjort før. Har mer forståelse»

«Som pårørende har jeg blitt ubeskrivelig godt mottatt. Seminaret har tilført meg en ny energi, styrket min tro og gitt meg tillitt til Riisby som behandlingsinstitusjon. Jeg har dessuten fått en «pårørendefamilie»

Det vi oftest får tilbakemeldinger på, er at pårørende synes det er godt å møte andre pårørende: at de får stort utbytte av å møte andre i samme situasjon.

Kursholdere er ansatte på Riisby.

Rekrutteringen foregår ved at pasientene gir oss deres pårørendes adresse, og vi sender en invitasjon med påmeldingsinformasjon.