Valgtilbud

Vi har flere ulike tilbud som kan velges ut ifra behov. Dette har vi samlet her slik at du enklere kan få en oversikt.

Det kristne tilbudet

Behandlingen bygger på et helhetlig menneskesyn med fokus på fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov, hvor egne ressurser står sentralt. Riisby drives ut fra et kristent livssyn og har egen institusjonsprest.

Morgenandakt, gudstjenester og samlinger er frivillig. Det er mulig å delta på gudstjenester i de lokale kirkene.

Morgenandaktene finner sted mandag til fredag på Stabburet på Nordre. Andakten og varer i 5 – 10 min. Stabburet er «stille rom» der du kan gå og sette deg, lese, meditere, spille et instrument eller høre på musikk.

Har du behov for å komme i kontakt med andre livssynsgrupper, kan presten hjelpe deg med det.

Tro og tvilgruppe: Dette er en gruppe der vi diskuterer og samtaler om ulike temaer. Her kan du komme med temaer du gjerne vil vi skal undersøke og snakke om.

Bibelgruppe: Ta kontakt med presten, så finner vi en møteplass. Her leser vi i bibelen, og diskuterer og samtaler ut fra tekster vi leser.

Kirkesafari: Vi besøker flere av de lokale kirkene, og får høre historien, se på kunst og arkitektur. Spør presten om når neste tur blir!

Skole

I samarbeid med Karrieresenteret Gjøvik er det tilbud om undervisning. Ca. halvparten av pasientene benytter seg til enhver tid av dette tilbudet. Fagtilbudet varierer etter pasientenes behov. Hvert år er det noen som fortsetter med utdannelse etter avsluttet behandling.

Turer

Det er tilbud om turer av variert art 2 – 4 ganger pr. mnd. Det er mange turer ut i naturen, f.eks. fjellturer til fots og skiturer. Ellers er det turer til museer, utstillinger, andre severdigheter, og aktiviteter som bowling. Pasientene deltar aktivt i planlegging av turer.

Å klare mer enn før

Som aktiv del av behandlingen inngår treningsreiser. Disse skal planlegges og evalueres i samtaler med hovedbehandler. Treningsreiser er viktige med hensyn til å få erfaringer av rusfrihet som resultat av egne valg. Dessuten er de vesentlige i arbeidet med nettverk og for tilretteleggelse av forholdene for livet etter behandlingsoppholdet.

I likhet med treningsreisene samarbeides det med pasientene om aktiv trening på andre vanskelige situasjoner f.eks.: reise med buss, sitte i større forsamlinger, ha kontroll over egen økonomi, prøve nye aktiviteter