Traumebehandling

Mennesker med rusmiddelproblematikk bærer ofte på en rekke potensielt traumatiserende erfaringer. Mange har også utviklet traumelidelser og forskning viser at det finnes en klar forekomst av samtidig traume- og rusproblematikk.

Riisby har flere års erfaring med gruppebasert traumebehandling. I behandlingen fokuseres det på stabilisering av traumereaksjoner ved hjelp av undervisning, ferdighetstrening gjennom øvelser og hjemmearbeid. Disse stabiliseringsgruppene går over 10 uker og innefatter også individuell oppfølging ved en behandlere. Behandlerne ved Riisby har grunnleggende kompetanse (Metakognitiv terapi, ABC -traumekurs) og lang erfaring med stabilisering og behandling av traumelidelser.