Ventetid

Riisby Behandlingssenter har avtale med Helse Sør-Øst om 50 plasser, Fra 01.01.2016 inngikk Riisby ny avtale med Helse Sør-Øst som innebærer at alle våre døgnplasser har en normert behandlingstid på inntil 9 måneder:

Under portalen helsenorge.no, vil en finne ventetider for de ulike behandlindstedene.