Ledig stilling

Riisby er en del av spesialisthelsetjenesten innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Vi har avtale med Helse Sør-Øst om døgnbehandling. Behandlingsformen er individuell og bygger på bredt faglig samarbeid. Vi holder til i nye og moderne lokaler på Nordsinni i Nordre Land kommune.

Personvernerklæring

Vi søker etter:

Fysioterapeut

Tiltredelse snarest mulig eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for fysikalsk behandlingen av pasienter ved institusjonen
 • Tilrettelegging av individuelle treningsopplegg for pasientene
 • Delta og motivere i forbindelse med turer og aktiviteter i regi av Riisby
 • Ha et nært samarbeid med institusjonens øvrige behandlingspersonale

Det legges stor vekt på tverrfaglig samarbeid ved institusjonen, der den enkelte får frihet til å bruke sine kunnskaper og ferdigheter, og får gode muligheter til å utvikle seg faglig.

Vi søker en person som har gode mellommenneskelige egenskaper og gode samarbeidsevner. Er selvstendig, engasjert og ansvarsbevisst.

Lønns- og arbeidsvilkår etter overenskomst mellom VIRKE og organisasjonene. (Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten.) Pensjonsordning i KLP.

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen for øvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn.

Nærmere opplysninger ved institusjonsleder Tove Kristin Jevne på telefon 61112800.

Søknad med CV sendes til post@riisby.no innen 30.04.2024.

Attester og vitnemål skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervju.

Vi søker deg som vil bli vår nye

Økonomi- og personalleder

Riisby behandlingssenter er en ideell stiftelse og er en del av spesialisthelsetjenesten innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Vi holder til i nye og moderne lokaler på Nordsinni i Nordre Land kommune.  Bemanningen er på 59 årsverk. For mer informasjon se vår hjemmeside www.riisby.no.

Vi søker deg som har interesse og engasjement for å være med å utvikle vår institusjon videre.

Stillingen vil i hovedsak innebære:

 • Økonomistyring; oversikt og rådgivning til ledelsen m.m.
 • Lønns- og personalarbeid
 • Kontaktperson for pensjonsordningen og personalforsikringene
 • Rapportering til offentlig myndighet
 • Bidra i relevante utviklingsoppgaver og være med å utvikle bruken av digitale løsninger
 • Delta i institusjonens ledergruppe

Vi ønsker deg som har:

 • Relevant høyskoleutdanning gjerne med erfaring innen økonomi, administrasjon, HR eller tilsvarende
 • Har kjennskap til regelverk og tariffavtaler innen fagfeltet
 • Innehar gode IT-kunnskaper
 • Arbeider strukturert, er fleksibel og har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • Ett tverrfaglig miljø med faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver, hvor den enkelte får frihet til å bruke sine kunnskaper og ferdigheter, og får gode muligheter til å utvikle seg faglig
 • Vi har et positivt arbeidsmiljø og god kultur for veiledning og kollegastøtte
 • Sentral, men landlig beliggenhet i nytt og moderne bygg tilpasset pasienter og ansatte
 • Konkurransedyktig lønn, pensjon og forsikringer. Riisby er tilknyttet tariffavtalen til Virke som omhandler spesialisthelsetjenesten og pensjonsavtale i KLP.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Tove Kristin Jevne på telefon 61 11 28 00.

Søknad med CV og nødvendig dokumentasjon sendes innen 24.04.2024 til post@riisby.no


Vi søker ferievikarer/tilkallingsvikarer for:

Miljøarbeider og sykepleier i turnus

Stillingene inneholder natt-, dag- og kveldsvakter.

Som søkere ønsker vi fortrinnsvis helsefagarbeidere og sykepleiere.

Lønns- og arbeidsvilkår etter overenskomst mellom VIRKE og organisasjonene. (Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten.) Pensjonsordning i KLP.

Nærmere opplysninger ved avdelingsleder Kjetil Bjerke på telefon 61 11 28 00.

Miljøarbeider renhold

Stillingen innehar oppgaver som daglig renhold, oppgaver i vaskeriet, veiledning av pasienter og administrering av renholdsoppgavene.

Nærmere opplysninger ved renholdsleder Anne Mette Embergsrud på telefon 61 11 28 00.

Kokk/kjøkken

Vi søker fortrinnsvis etter en person med fagbrev som kokk/institusjonskokk eller med erfaring fra lignende arbeid.

Personlig egnethet for stillingen tillegges vekt ved tilsetting.

Nærmere opplysninger ved kjøkkenleder Olaug Trøen på telefon 61 11 28 00.

Vi behandler søknader fortløpende, søknad med CV og nødvendig dokumentasjon sendes til post@riisby.no