Personvernerklæring

Om Stiftelsen Riisby Behandlingssenter personvernerklæring

Etter EUs nye personvernforordning (GDPR), ved innsamling og behandling av personopplysninger om pasienter, ansatte eller andre, plikter vi å gi de registrerte informasjon om behandlingen. Åpenhet om behandling av personopplysninger er et sentralt grunnprinsipp i EUs nye personvernforordning (GDPR) og skal gjøre den registrerte i stand til å forstå hvordan opplysningene deres behandles, hva de brukes til, hvilke rettigheter de har og hvordan disse rettighetene kan tas i bruk. Informasjonen skal gis når opplysningene samles inn direkte fra den registrerte selv og når opplysningene innhentes fra andre kilder.

Behandlingsansvarlig.

Institusjonsleder er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger

Turid Anita Haugom, ivaretar rollen som personvernombud.

Kontaktinfo. e-post: turidh@riisby.no, tlf.: 61112800