Fagpersoner

Vi har et bredt spekter av fagpersoner som ønsker å hjelpe deg eller noen du kjenner. Hos oss finner du:

 • Psykiater
 • Lege
 • Psykologer
 • Sykepleiere
 • Helsefagarbeidere
 • Barnevernspedagoger
 • Pedagoger
 • Sosionomer
 • Fysioterapeut
 • Aktivitører
 • Miljøarbeidere
 • Administrasjonsarbeidere
 • Drift personell
 • Teknisk personell
 • Økonom