Riisby Behandlingssenter er en behandlingsinstitusjon for rusmiddelavhengige.

Rett til helsetjenester for rusmiddelavhengige

Rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven

Les mere her

Fra 1. januar 2019 er alle pasienter som henvises til Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB) og Riisby behandlingssenter i et pakkeforløp for sin behandling.

Les mere om pakkeforløp her

publisert 19.03.2020 06:11

 

Norge og store deler av verden står nå i en svært krevende situasjon på grunn av den pågående koronakrisen, og Riisby Behandlingssenter jobber kontinuerlig med å bidra til å forhindre smitte og begrense spredning av sykdommen Covid19 samtidig som vi ivaretar våre pasienter og medarbeidere i en utfordrende periode.

Våre pasienter tilhører en sårbar gruppe, ikke bare når det gjelder sykdommen Covid19, men også med tanke på forverring av psykiske lidelser, selvmord- og overdosefare under slike omstendigheter. I tillegg har noen av våre pasienter, og også medarbeidere, underliggende sykdom som gjør dem ekstra sårbare for sykdommen Covid19.

Vårt hovedfokus vil være å ivareta den enkeltes grunnleggende behov samtidig som vi arbeider for å kunne opprettholde et så godt behandlingstilbud som mulig innenfor de rammene og smitteverntiltakene som nå er påkrevd.

Hverdagen på Riisby er av den grunn ganske annerledes enn hva den vanligvis er. Som alle andre helseinstitusjoner i Norge har også vi stengt begge avdelinger for besøk, og treningsreiser blir ikke gjennomført med bakgrunn i myndighetenes anbefalinger om å holde seg der man er.  Rutiner for matservering og medisinutdeling er endret, og også felles møtepunkter foregår på alternative måter nå. Dette er bare noen av endringene, og de påvirker i stor grad både pasienter og personalet, det er rart å ikke kunne gi hverandre en klem eller ta hverandre i hånden.

Det jobbes kontinuerlig med å informere både pasienter og medarbeidere rundt den pågående situasjonen. Vi opplever et godt samarbeid og en felles forståelse der alle jobber sammen for å forhindre smitte og spredning, både for seg selv og i solidaritet med andre.

Inntak av nye pasienter vurderes fortløpende, eventuell karantene i startfasen vil da avtales med den enkelte. Inntakskontoret informerer pasienter om eventuelle endringer.

Institusjonens smittevernteam etterstreber å til enhver tid holde seg oppdatert på gjeldende retningslinjer og anbefalinger fra norske myndigheter, og det er utarbeidet en egen beredskapsplan i forbindelse med pandemien.

 

Les mer om saken

publisert 29.05.2019 08:34

To ganger i året (vår og høst) arrangerer Riisby Behandlingssenter seminar for pårørende til inneliggende pasienter.

Kurset varer i tre dager og holdes på et lite pensjonat ca ½ times tur fra Riisby (https://www.haugtun.no/)

Dette er et seminar hvor mest pårørende og i liten grad pasienten er i fokus.

Les mer om saken

publisert 11.04.2019 08:34

Fysisk aktivitet og kosthold

Velutstyrte treningsrom på begge avdelinger er mye brukt. Mange pasienter driver med både kondisjons- og styrketrening. De som etterspør det, får også veiledning i sunt kosthold.

Les mer om saken

Se filmer ved Riisby

Resized 20181003 080207 28161