Arbeidsterapi/arbeidstrening

Alle pasienter har daglig en liten praktisk oppgave i form av kjøkkenoppgaver, renhold, vedlikehold og stell av uteanlegg. Enkelte pasienter kommer i gang med arbeidstrening i bedrifter utenfor institusjonen i avslutningsfasen av behandlingen.