Forløpskoordinator

Ansvar og oppgaver for forløpskoordinator spesialisthelsetjenesten:

Være tilgjengelig for pasient og eventuelt pårørende, samt involverte instanser til pasienten
har fått tildelt egen behandler eller pasientansvarlig psykolog /lege i spesialisthelsetjenesten
eventuelt kontaktlege/-psykolog.

Koordinere hele forløpet inkludert avbrudd.

Ha et overordnet ansvar for at forløpstider følges og at målepunkter blir kodet.

Informere, veilede og gi råd om pakkeforløp.

Ved behov, koordinere avtaler og samarbeidsmøte.

Samarbeid med forløpskoordinator i kommunen.

Forløpskoordinator ved Stiftelsen Riisby Behandlingssenter er:

Emme Fredrikstad, epost emmaf@riisby.no

Eigil Eriksen Furru, epost eigil@riisby.no

Telefon sentralbord: 61112800