Ledig stilling

keylogo
 
Stiftelsen Riisby Behandlingssenter er en behandlingsinstitusjon for rusmiddelavhengige, opprettet av Det Hvite Bånd i 1960. Virksomheten bygger på et kristent livssyn. Institusjonen tilbyr døgnbehandling, og spesielle målgrupper er kvinner, par og personer med rusmiddelavhengighet og psykiske vansker. Institusjonen har til sammen 50 behandlingsplasser, fordelt på Riisby Nordre, beliggende på Dokka i Nordre Land, og Riisby Søndre, beliggende på Fluberg i Søndre Land. Til sammen er bemanningen ca 58 årsverk. Riisby er en del av spesialisthelsetjenesten, og har avtale med Helse Sør-Øst om 50 plasser. Behandlingsformen er individuell og bygger på bredt faglig samarbeid.
 

 

Sykepleiere i turnus

Dag- og kveldsjobb. Bakvakt natt. 

Kvalifikasjoner:

  • Autorisert sykepleier med interesse for fagfeltets egenart, gjerne med videreutdanning eller arbeidserfaring innen rus/psykiatri. Selvstendighet og evne til samarbeid vektlegges. 

Det legges stor vekt på tverrfaglig samarbeid ved institusjonen, der den enkelte får frihet til å bruke sine kunnskaper og ferdigheter, og får gode muligheter til å utvikle seg faglig.

Personlig egnethet for stillingen tillegges vekt ved tilsetting.

Lønns- og arbeidsvilkår etter overenskomst mellom VIRKE og organisasjonene. (Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten.) Pensjonsordning i KLP. Tidspunkt for tiltredelse snarest.

Nærmere opplysninger ved sykepleierkoordinator Adrian Kletthagen på telefon 61112800.

Søknad med CV sendes innen 30.04.2023 til

Intervjuer og tildeling vil gjøres fortløpende. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

 

Vi søker etter:

Lege, fortrinnsvis spesialist i rus og avhengighetsmedisin – fast hel stilling

Tiltredelse snarest mulig eller etter avtale. 

Arbeidsoppgaver

-Medisinskfaglig ansvar

-Kartlegging, utredning og behandling

-Tverrfaglig samarbeid internt

-Samarbeid med øvrige hjelpeapparat og fastlege

-Bidra til faglig utvikling av behandlingen

-Delta i teamarbeid rundt enkelte pasienter ved behov

Kompetanse og kvalifikasjoner

-Godkjent legeautorisasjon og full forskrivningsrett i Norge

-Fordel med erfaring innen rus/psykiatri

-Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Vi søker en person som

-Har gode mellommenneskelige egenskaper og gode samarbeidsevner

-Er selvstendig, strukturert, engasjert, ansvarsbevisst og liker varierte arbeidsoppgaver

Den som ansettes må respektere Riisby sitt verdigrunnlag.

Vi tilbyr

-Ett tverrfaglig miljø med faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver

-Positivt arbeidsmiljø og god kultur for veiledning og kollegastøtte

-Lønn etter avtale

-God pensjonsordning i KLP

-Beliggenhet i naturskjønt område

Kontaktinformasjon

Spørsmål kan rettes til institusjonsleder Tove Kristin Jevne, 990 86 822

Eller faglig leder Karl Tore Øvergård, 947 97 396

 

Søknad med CV og nødvendig dokumentasjon sendes innen 07.04.2023 til eller pr. post til Riisby Behandlingssenter, Nordsinni 356, 2870 Dokka.