Ledig stilling

keylogo
 
Stiftelsen Riisby Behandlingssenter er en behandlingsinstitusjon for rusmiddelavhengige, opprettet av Det Hvite Bånd i 1960. Virksomheten bygger på et kristent livssyn. Institusjonen tilbyr døgnbehandling, og spesielle målgrupper er kvinner, par og personer med rusmiddelavhengighet og psykiske vansker. Institusjonen har til sammen 50 behandlingsplasser, fordelt på Riisby Nordre, beliggende på Dokka i Nordre Land, og Riisby Søndre, beliggende på Fluberg i Søndre Land. Til sammen er bemanningen ca 58 årsverk. Riisby er en del av spesialisthelsetjenesten, og har avtale med Helse Sør-Øst om 50 plasser. Behandlingsformen er individuell og bygger på bredt faglig samarbeid.
 

Ved vår avdeling Søndre har vi ledig stilling som:

Kokk - 15% stilling med arbeid hver 4. helg (fast) og

Kokk - 67 % stilling med arbeid hver 4. helg (sykevikariat)

Det er ønskelig at de som får stillingene også kan være tilkallingsvikar.

Vi søker fortrinnsvis etter en person med fagbrev som kokk/institusjonskokk eller med erfaring fra lignende arbeid.

Personlig egnethet for stillingen tillegges vekt ved tilsetting.

Lønns- og arbeidsvilkår etter overenskomst mellom HSH og organisasjonene. (Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten.)

Pensjonsordning i KLP.

Tidspunkt for tiltredelse snarest.

Nærmere opplysninger ved kjøkkenleder Olaug Trøen eller avdelingsleder Kjetil Bjerke. Telefon 61112800.

Søknad m/CV og attester sendes innen 31.07.2020 til