Ledig stilling

keylogo
 
Stiftelsen Riisby Behandlingssenter er en behandlingsinstitusjon for rusmiddelavhengige, opprettet av Det Hvite Bånd i 1960. Virksomheten bygger på et kristent livssyn. Institusjonen tilbyr døgnbehandling, og spesielle målgrupper er kvinner, par og personer med rusmiddelavhengighet og psykiske vansker. Institusjonen har til sammen 50 behandlingsplasser, fordelt på Riisby Nordre, beliggende på Dokka i Nordre Land, og Riisby Søndre, beliggende på Fluberg i Søndre Land. Til sammen er bemanningen ca 58 årsverk. Riisby er en del av spesialisthelsetjenesten, og har avtale med Helse Sør-Øst om 50 plasser. Behandlingsformen er individuell og bygger på bredt faglig samarbeid.
 

Vi søker

Miljøarbeider i turnus – ca. 50% fast stilling

med mulighet for utvidelse

Stillingen inneholder mest nattevakter, og noen dag- og kveldsvakter. Arbeid hver 3. helg.

Miljøarbeideren har en allsidig rolle ved institusjonen.

Arbeidsoppgavene består blant annet av:

  • Observasjon av pasientene
  • Medisinutdeling
  • Urinprøvetaking, alkotester mm.
  • Deltagelse på tverrfaglige møter
  • Miljøarbeid
  • Tett samarbeid med sykepleier/lege.
  • Brannansvar
  • Transport av pasienter (med institusjonens biler).

Som søkere ønsker vi fortrinnsvis helsefagarbeider.

Personlig egnethet vil vektlegges.

Lønns- og arbeidsvilkår etter overenskomst mellom VIRKE og organisasjonene. (Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten.) Pensjonsordning i KLP.

Nærmere opplysninger ved sykepleierkoordinator Adrian Kletthagen på telefon 61112800.

Søknad med CV og nødvendig dokumentasjon sendes innen 05.11.2021 til

Vi søker

Sykepleier i turnus 82% fast stilling

Stillingen er delt mellom 53,7% fast turnus og 10 timer pr. uke vikarvakter.

Dag- og kveldsjobb. Bakvakt natt. 

Kvalifikasjoner:

  • Autorisert sykepleier med interesse for fagfeltets egenart, gjerne med videreutdanning eller arbeidserfaring innen rus/psykiatri. Selvstendighet og evne til samarbeid vektlegges. 

Det legges stor vekt på tverrfaglig samarbeid ved institusjonen, der den enkelte får frihet til å bruke sine kunnskaper og ferdigheter, og får gode muligheter til å utvikle seg faglig.

Personlig egnethet for stillingen tillegges vekt ved tilsetting.

Lønns- og arbeidsvilkår etter overenskomst mellom VIRKE og organisasjonene. (Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten.) Pensjonsordning i KLP.

Nærmere opplysninger ved avdelingsleder Kjetil Bjerke på telefon 61112800.

Søknad med CV og nødvendig dokumentasjon sendes innen 05.11.2021 til

Vi søker tilkallingsvikarer som Miljøarbeider 

Vi har behov for tilkallingsvikarer ved ferie- og sykefravær.

Det gjelder behov for vikarer på dag-, kveld-, natt og helger.

Som søkere ønsker vi fortrinnsvis helsefagarbeidere eller personer med annen relevant bakgrunn.

Ønskelig med førerkort kl. B

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Lønns- og arbeidsvilkår etter overenskomst mellom VIRKE og organisasjonene. (Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten.) Pensjonsordning i KLP.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til resepsjonen på telefon 61112800.

Søknader vil bli behandlet forløpende og tidspunkt for tiltredelse er snarest.

Søknad med CV og nødvendig dokumentasjon sendes til