Ledig stilling

keylogo
 
Stiftelsen Riisby Behandlingssenter er en behandlingsinstitusjon for rusmiddelavhengige, opprettet av Det Hvite Bånd i 1960. Virksomheten bygger på et kristent livssyn. Institusjonen tilbyr døgnbehandling, og spesielle målgrupper er kvinner, par og personer med rusmiddelavhengighet og psykiske vansker. Institusjonen har til sammen 50 behandlingsplasser, fordelt på Riisby Nordre, beliggende på Dokka i Nordre Land, og Riisby Søndre, beliggende på Fluberg i Søndre Land. Til sammen er bemanningen ca 58 årsverk. Riisby er en del av spesialisthelsetjenesten, og har avtale med Helse Sør-Øst om 50 plasser. Behandlingsformen er individuell og bygger på bredt faglig samarbeid.
 

Vi søker tilkallingsvikarer som Miljøarbeider 

Vi har behov for tilkallingsvikarer ved ferie- og sykefravær.

Det gjelder behov for vikarer på dag-, kveld-, natt og helger.

Som søkere ønsker vi fortrinnsvis helsefagarbeidere eller personer med annen relevant bakgrunn.

Ønskelig med førerkort kl. B

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Lønns- og arbeidsvilkår etter overenskomst mellom VIRKE og organisasjonene. (Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten.) Pensjonsordning i KLP.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til resepsjonen på telefon 61112800.

Søknader vil bli behandlet forløpende og tidspunkt for tiltredelse er snarest.

Søknad med CV og nødvendig dokumentasjon sendes til