Ledig stilling

keylogo
 
Stiftelsen Riisby Behandlingssenter er en behandlingsinstitusjon for rusmiddelavhengige, opprettet av Det Hvite Bånd i 1960. Virksomheten bygger på et kristent livssyn. Institusjonen tilbyr døgnbehandling, og spesielle målgrupper er kvinner, par og personer med rusmiddelavhengighet og psykiske vansker. Institusjonen har til sammen 50 behandlingsplasser, fordelt på Riisby Nordre, beliggende på Dokka i Nordre Land, og Riisby Søndre, beliggende på Fluberg i Søndre Land. Til sammen er bemanningen ca 58 årsverk. Riisby er en del av spesialisthelsetjenesten, og har avtale med Helse Sør-Øst om 50 plasser. Behandlingsformen er individuell og bygger på bredt faglig samarbeid.
 

Vi søker fortrinnsvis psykologspesialist/psykolog, andre med relevant bakgrunn kan også søke

Oppgaver

 • Faglig leder inngår i institusjonens lederteam
 • Faglig leder er behandlingsansvarlig og har det overordna ansvaret for pasientbehandlingen. Faglig leder er også journalansvarlig
 • Faglig leder har ansvar for behandlingsinnhold herunder; individualsamtaler, grupper, temasamlinger etc i samarbeid med øvrig ledelse
 • Faglig leder har tett samarbeid med de øvrige behandlerne på institusjonen. Veiledning og undervisning inngår som en viktig del av arbeidsområdet.
 • Faglig leder har også klinisk arbeid i tråd med pakkeforløp TSB; blant annet utredningsarbeid, diagnostisering og behandling. Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Faglig leder har ansvar for kvalitetssikring og faglig utvikling.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker fortrinnsvis psykologspesialist eller psykolog, men andre med relevant bakgrunn kan også søke
 • Det er en fordel om du har erfaring fra arbeid med målgruppen
 • Lyst og ønske om å jobbe med mennesker med rusavhengighet
 • Gode norskkunnskaper
 • Psykologer i spesialisering kan også søke

Personlige egenskaper

 • Evnen til å jobbe strukturert, systematisk og planmessig
 • Gode samarbeidsevner, like å jobbe tverrfaglig
 • At du ser muligheter og ikke begrensninger
 • En positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

 • En spennende jobb innen et fagfelt i stadig endring
 • Et svært godt arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Stor påvirkningskraft på egen arbeidshverdag og fleksibilitet
 • Faglig og personlig utvikling
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP

Det legges stor vekt på tverrfaglig samarbeid ved institusjonen, der den enkelte får frihet til å bruke sine kunnskaper og ferdigheter, og får gode muligheter til å utvikle seg faglig.

Lønns- og arbeidsvilkår etter overenskomst mellom VIRKE og organisasjonene. (Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten.). Pensjonsordning i KLP.

Ta gjerne kontakt med institusjonsleder Tove Kristin Jevne 990 86822 for nærmere informasjon

Søknad med CV og nødvendig dokumentasjon sendes til innen 8.februar 2021.

Vi har en ledig 100% fast stilling som psykologspesialist/psykolog og søker etter en ny kollega som har lyst til å jobbe sammen med oss i dette spennende fagfeltet og som ønsker å bli en del av vårt team sammen med andre engasjerte fagpersoner.

Riisby Behandlingssenter er en behandlingsinstitusjon for rusmiddelavhengige (TSB). Institusjonen har til sammen 50 behandlingsplasser, fordelt på Riisby Nordre, beliggende på Dokka i Nordre Land, og Riisby Søndre, beliggende på Fluberg i Søndre Land. Vi tilbyr integrert behandling for voksne innlagt for rusavhengighet og psykiske vansker. Vi har god kompetanse på utredning og behandling. Behandlingsformen er individuell og bygger på et bredt faglig samarbeid. Det legges stor vekt på tverrfaglig samarbeid ved institusjonen, der den enkelte får frihet til å bruke sine kunnskaper og ferdigheter. Det er også gode muligheter til å utvikle seg faglig. Riisby er en institusjon i utvikling og endring. Vi tilbyr samarbeid med kvalifiserte og engasjerte medarbeidere, hvis dette høres interessant ut, ikke nøl med å ta kontakt!

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med avhengighetsproblematikk, ofte i kombinasjon med psykiske lidelser
 • Behandling, individuelt og i gruppe
 • Veiledning av medarbeidere
 • Undervisning for pasienter og ansatte
 • Tverrfaglig samarbeid, internt og eksternt
 • Deltakelse i faglig utviklingsarbeid og planlegging

Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist eller psykolog fortrinnsvis med erfaring fra arbeid med målgruppen
 • Lyst og ønske om å jobbe med mennesker med rusavhengighet
 • Kjennskap til gjeldende rammer og retningslinjer
 • Gode norskkunnskaper
 • Psykologer i spesialisering kan også søke

Personlige egenskaper

 • Evnen til å jobbe strukturert, systematisk og planmessig
 • Du må være nysgjerrig og like å jobbe tverrfaglig
 • Gode samarbeidsevner
 • At du ser muligheter og ikke begrensninger
 • En positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

 • En spennende jobb innen et fagfelt i stadig endring
 • Et svært godt arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Stor påvirkningskraft på egen arbeidshverdag og fleksibilitet
 • Faglig og personlig utvikling
 • Mulighet for videreutdanning
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP

For mer informasjon kontakt Riisby på telefon 61112800

Søknad med CV og nødvendig dokumentasjon sendes på e-post innen 15.01.2021

Dag- og kveldsjobb. Bakvakt natt. Arbeid hver 3. helg.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier med interesse for fagfeltets egenart, gjerne med videreutdanning eller arbeidserfaring innen rus/psykiatri. Selvstendighet og evne til samarbeid vektlegges. 

Det legges stor vekt på tverrfaglig samarbeid ved institusjonen, der den enkelte får frihet til å bruke sine kunnskaper og ferdigheter, og får gode muligheter til å utvikle seg faglig.

Personlig egnethet for stillingen tillegges vekt ved tilsetting.

Lønns- og arbeidsvilkår etter overenskomst mellom VIRKE og organisasjonene. (Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten.) Pensjonsordning i KLP. Tidspunkt for tiltredelse snarest.

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til Riisby på telefon 61112800.

Søknad med CV og nødvendig dokumentasjon sendes innen 15.01.2021 til