Ledig stilling

keylogo
 
Stiftelsen Riisby Behandlingssenter er en behandlingsinstitusjon for rusmiddelavhengige, opprettet av Det Hvite Bånd i 1960. Virksomheten bygger på et kristent livssyn. Institusjonen tilbyr døgnbehandling, og spesielle målgrupper er kvinner, par og personer med rusmiddelavhengighet og psykiske vansker. Institusjonen har til sammen 50 behandlingsplasser, fordelt på Riisby Nordre, beliggende på Dokka i Nordre Land, og Riisby Søndre, beliggende på Fluberg i Søndre Land. Til sammen er bemanningen ca 58 årsverk. Riisby er en del av spesialisthelsetjenesten, og har avtale med Helse Sør-Øst om 50 plasser. Behandlingsformen er individuell og bygger på bredt faglig samarbeid.
 

Det er ledig 20% fast stilling som innebærer arbeid hver 4. helg dagtid, fredag-lørdag-søndag, samt en ukedag hver måned.

Det er også ledig vikariat/engasjement på ca. 20% stilling som innebærer arbeid en dag, fortrinnsvis onsdager dagtid, hver uke.

Stillingen/e er ledig fra 15/8-22. Tiltredelse etter avtale.

Vi har også bruk for tilkallingsvikarer ved ferier og sykdom.

Det er derfor muligheter for at det blir en del utover 40% for den som får stillingen/e om man ønsker det.

Vi søker:

Fortrinnsvis etter en person med erfaring fra kjøkken, men det er ingen krav da full opplæring vil bli gitt.

Du kan være pensjonist, student eller bare like å lage mat.

Personlig egnethet for stillingen tillegges vekt ved tilsetting.

Vi tilbyr:

Lønns- og arbeidsvilkår etter overenskomst mellom HSH og organisasjonene. (Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten.)

Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Godt arbeidsmiljø og gode kollegaer.

Nærmere opplysninger ved kjøkkenleder Olaug Trøen eller avdelingsleder Kjetil Bjerke på telefon 61 11 28 00.

Søknad m/CV og attester sendes til

 

Det blir ledig 82% svangerskapsvikariat som sykepleier på Riisby, så vi trenger en ny god kollega.

 

Kvalifikasjoner:

  • Autorisert sykepleier med interesse for fagfeltets egenart, gjerne med videreutdanning eller arbeidserfaring innen rus/psykiatri. Selvstendighet og evne til samarbeid vektlegges.

 

Det legges stor vekt på tverrfaglig samarbeid ved institusjonen, der den enkelte får frihet til å bruke sine kunnskaper og ferdigheter, og får gode muligheter til å utvikle seg faglig.

Personlig egnethet for stillingen tillegges vekt ved tilsetting.

Lønns- og arbeidsvilkår etter overenskomst mellom VIRKE og organisasjonene. (Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten.) Pensjonsordning i KLP. Tidspunkt for tiltredelse sensommeren 2022.                Varighet ca. 1 år.

Nærmere opplysninger ved Kjetil Bjerke på telefon 61 11 28 00.

Søknad med CV og nødvendig dokumentasjon sendes innen 14.06.2022 til