Riisby Behandlingssenter er en behandlingsinstitusjon for rusavhengige

Riisby Behandlingssenter er en behandlingsinstitusjon for rusavhengige

Pasient rettigheter

Rett til helsetjenester for rusmiddelavhengige.

Rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven.

Les mer om pasienters rettigheter

Vårt tilbud

Vi har en individuell tilnærming i behandlingen og
du tildeles en behandler som følger deg gjennom hele behandlingsforløpet.
Utredning og kartlegging foregår i individuelle samtaler med behandler, psykolog m.fl.Vi har også et variert tilbud om gruppebehandling.

Last ned brosjyre

Pasientforløp

Fra 1. januar 2019 er alle pasienter som henvises til Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB) og Riisby Behandlingssenter i et pasientforløp for sin behandling.

Les mer om pasientforløp

Målsetninger

Målsetninger i behandlingen på Riisby I virksomhetsideen står det: ”Pasientene skal lære hvordan de kan mestre livet sitt uten bruk av rusmidler”. Pasienter med avhengighetsdiagnose, trenger å oppdage alternativer til et liv styrt av rusmiddelet, og få mot til og ønske om å velge et slikt alternativ. Til tross for alle ulemper og all lidelse ved å ruse seg, så består avhengigheten i opplevelsen av at rusmiddelet er nødvendig og betydningsfullt, ”i alle fall akkurat nå”. Utgangspunktet er at pasienten er i konflikt med seg selv. En beslutning må tas, og denne må føre til praktiske handlinger. Under innleggelse er…
Les hele artikkelen Målsetninger